Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka – kilka praktycznych uwag…

Czy osiągniecie przez dziecko 18 roku życia powoduje automatycznie wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego?

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka nie jest uzależnione od osiągnięcia przez dziecko określonego wieku. Obowiązek alimentacji nie wygasa także automatycznie w przypadku uzyskania przez dziecko określonego poziomu wykształcenia. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy i sytuacji dziecka.

Kiedy można domagać się wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny powinien trwać do momentu, kiedy dziecko osiągnie samodzielność.

Indywidualne cechy dziecka, jego zdolności, usposobienie, charakter decydują o tym, kiedy dziecko jest już samodzielne.

Dla jednego może to być chwila uzyskania wykształcenia średniego lub nawet zawodowego. Inna osoba osiągnie samodzielność w chwili ukończenia studiów, a możne nawet dopiero po zdobyciu pełnych uprawnień do wykonywania zawodu np. adwokata czy lekarza co nie następuje z momentem ukończenia studiów.

Czy dziecko może być „wiecznym studentem” żeby przedłużyć obowiązek alimentacyjny?

Nie jest też tak, że alimenty wygasają dopiero wtedy, kiedy dziecko zakończy edukacje.

Brak postępów w nauce (brak promocji do kolejnej klasy, niezdanie matury) a także zmiana koncepcji kształcenia (kilkukrotna niczym nieuzasadniona zmiana kierunku studiów) jest z reguły dla sądu wystarczającym powodem do stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Podobnie jest w sytuacji, kiedy dziecko po uzyskaniu wykształcenia wyższego studiuje jeszcze na drugim kierunku.

Studia zaoczne/wieczorowe a alimenty

Wiele wątpliwości w praktyce wzbudza prawo do alimentów, kiedy dziecko studiuje w trybie zaocznym/wieczorowym.

Wówczas trzeba mieć na uwadze fakt, że studiując zaocznie/wieczorowo dziecko ma możliwości uzyskania (choćby w części) środków potrzebnych na swoje utrzymanie i powinno te możliwości wykorzystać. Najczęściej zatem podjęcie studiów zaocznych/wieczorowych będzie powodem do obniżenia alimentów, a niekiedy nawet do ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *