Uszczelnianie programu 500 plus – rewolucyjne zmiany w zasadzie przyznawania świadczeń

W dniu 1 sierpnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. ustawa o 500 plus), która wprowadza nowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego, znanego powszechnie pod pojęciem 500+.

Zmiany mają przede wszystkim wyeliminować przypadki niezgodnego ze stanem faktycznym deklarowania przez rodziców samotnego wychowywania dziecka. Chodzi o wyłączenie drugiego rodzica ze składu rodziny i jego dochodu. Osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka będzie miała wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Po nowelizacji świadczenie wychowawcze na dziecko jest przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka, chyba, że z przyczyn obiektywnych np. gdy drugi z rodziców nie żyje, lub ojciec dziecka jest nieznany, jest to niemożliwe.
Nowelizacja również rozwiała wątpliwości w jakiej proporcji winni rodzice otrzymać świadczenie 500 plus gdy sprawują nad dzieckiem pieczę naprzemiennie. Po nowelizacji szansa ojców na otrzymanie świadczenia 500 plus została jeszcze bardziej ograniczona. Obecnie świadczenie to przysługuje zarówno matce jak i ojcu tylko gdy sprawują opiekę nad dzieckiem (mocą orzeczenia sądu) naprzemiennie w okresach zarówno powtarzających się jak i porównywalnych.
Brak spełnienia obu przesłanek łącznie oznacza, że prawo do świadczenia 500 plus będzie miał tylko jeden rodzic.

Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym w tym w sprawach rozwodowych, z zakresu opieki na dziećmi oraz alimentów. W przypadku wątpliwości prawnych warto skorzystać z porady specjalisty przed podjęciem błędnej decyzji skutkującej problemami finansowymi w przyszłości.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001428+2017%2408%2401&min=1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *