Jak uzyskać odszkodowanie, gdy Twoje auto zniszczy grad lub powalone przez wichurę drzewo. Wbrew pozorom nie jest to takie proste nawet jeśli ma się ubezpieczenie autocasco.

Jeśli Twój samochód zostanie uszkodzony przez połamane drzewo lub spadającą z niego gałąź w pierwszej kolejności trzeba ustalić, kto jest właścicielem posesji, na której stoi drzewo. Za utrzymanie nieruchomości oraz terenów do niej bezpośrednio przylegających w należytym stanie odpowiada właściciel, zarządca lub firma sprzątająca dany obiekt. Jeżeli po ich stronie dojdzie do zaniedbania np. nie usuną uschniętych gałęzi, które spadły na auto i wyrządziły szkodę, to wówczas oni będą ponosił odpowiedzialność za zdarzenie. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy wezwać policję, funkcjonariusze sporządzą notatkę, która będzie dowodem w sprawie. Pamiętaj, że jeśli Twoje auto przygniótł konar, strażacy nie będą czekać na likwidatora. Zrób kilka zdjęć sytuacyjnych – chociażby telefonem. I nie zapomnij spisać danych świadków zdarzenia. Następnie należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Trzeba jednak pamiętać, że w toku postępowania właściciel/zarządca/firma sprzątająca będą powoływać się na siłę wyższą, to Ty musisz udowodnić ich winę.

Zdecydowanie łatwiej uzyskać odszkodowanie z własnego autocasco, ale trzeba przygotować się na to, że ubezpieczyciel będzie wyjątkowo drobiazgowy i skrupulatny. Prawdopodobnie sprawdzi, czy wykonano wszystkie procedury zawarte w umowie, jeśli któryś pominięto, nie dostaniesz odszkodowania lub wypłacą ci tylko jego część.

Zgodnie z art. 826 § 3 k.c. w przypadku niezastosowania dostępnych ubezpieczającemu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, ubezpieczyciel może zwolnić się z odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa.

W razie uzyskania od ubezpieczyciela decyzji odmownej lub kiedy kwota przyznanego odszkodowania jest niezadowalająca konieczne jest złożenie odwołania i skierowanie sprawy do sądu. Wówczas konieczna będzie pomoc adwokata.

Poniżej kilka orzeczeń:

http://orzeczenia.widzew.sr.gov.pl/content/$N/152510150001003_II_C_000076_2014_Uz_2015-10-05_001
http://orzeczenia.gliwice.so.gov.pl/content/$N/151515000001503_III_Ca_002095_2015_Uz_2016-03-09_001
http://orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl/content/$N/155500000000503_I_ACa_000622_2012_Uz_2012-11-28_001

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *